Wat is hekserij?

Hekserij is een oeroude natuurreligie… dat wil zeggen dat we de levensovertuiging hebben dat alles in de natuur bestaat uit energie en een ziel heeft. Alles wat is, komt voort uit de 4 elementen, zijnde water, vuur, aarde en lucht. We eren de natuur, de maan, de zon,moeder aarde en het leven op een vrije manier, vrij van ‘opgelegde’ regels en ceremoniën zoals bijvoorbeeld bij Wicca gebruikelijk is. Je doet dus wat je wil…zolang je niemand schaadt.

Het woord heks/hekserij wordt vaak zeer algemeen gebruikt,
maar er zijn wel degelijk verschillen… Enkele daarvan wil ik jullie graag even kort uitleggen.

Solitaire heksen
Heksen die niet in een coven zitten, die alleen de rituelen uitvoeren.

Seax Wicca
Gesticht door Raymond Buckland in 1973. Gebaseerd op de Saksische Traditie, maar ook met een link naar de Gardneriaanse Traditie.

Alexandrische Wicca traditie
In de zestiger jaren gesticht door Alex Sanders, die zichzelf de Koning van zijn heksen noemde. De rituelen waren Gardneriaans , maar dan naar eigen inzicht aangepast. 

Gardnerians
In de vijftiger jaren in Engeland gesticht door Gerald Gardner. Deze man was dermate vastbesloten de Oude Religie niet verloren te laten gaan dat hij er mee in de publiciteit trad.

Erfheksen
Deze heks is opgegroeid in een omgeving of familie van heksen. Een andere naam is: Familie Traditie.

Eclectische Heks
De eclectische heks bestudeert allerlei geloven en richtingen uit allerlei culturen en kiest daaruit de dingen die hij of zij het best bij zichzelf vindt passen.  

Tot slot
Omdat de vraag me al zo vaak werd gesteld,
wil ik ze ook hier even proberen te beantwoorden.

Wat is nu het verschil tussen hekserij en wicca?

*Het meest duidelijke verschil zit hem in het feit dat hekserij een levenswijze is die al bestaat zolang de mensheid bestaat en wicca een vrij moderne religie is.

*Wiccans hechten erg aan ritueel en vaste gebruiken…
heksen hebben meer vrijheid en gebruiken vaak gewoon wat op dat moment goed voelt.

*In wicca worden de God en de Godin vereerd … als heks hoef je dit niet te doen.

* Wicca is een inwijdingsreligie is met een duidelijke hiërarchische structuur. Binnen hekserij kun je ook ingewijd worden, maar dit is hoeft niet.

Natuurlijk zullen er wel nog meer verschillen zijn,
maar bovenstaande zijn voor mij persoonlijk de meest opvallendste.
Ontdek meer van The Witches Way

Subscribe to get the latest posts to your email.

Laat een reactie achter