Tarot kaarten

Wat is tarot?

De klassieke versie van tarot bestaat uit 78 kaarten met afbeeldingen die betrekking hebben op facetten van het dagelijkse spirituele leven.

De 78 tarotkaarten bestaan uit twee delen:
de Grote Arcana (22 kaarten) en de Kleine Arcana (56 kaarten).
Arcana is een Latijns woord en betekent letterlijk ‘geheim’.
De tarotkaarten verbergen dus grote en kleine geheimen.

De kleine arcana symboliseert het dagelijkse leven met al zijn gebeurtenissen.
Deze kleine Arcana is onderverdeeld in 16 hofkaarten (Koningin, Koning, Schildknaap en Ridder) en veertig getalskaarten, oplopend van aas tot en met tien.
De 22 kaarten van de grote Arcana zijn archetypische troefkaarten die grote gebeurtenissen symboliseren.

Tarotkaarten zijn bedoeld om ons inzicht te brengen in situaties en in bepaalde ontwikkelingen die zich in ons leven voordoen.
Tarotkaarten beperken zich echter niet tot de beschrijving van herkenbare levenssituaties, maar  tegelijkertijd tonen ze ons ook de psychologische inhoud van deze situatie. Elke kaart geeft ons  namelijk ook inzicht in het hoe en waarom van elke  situatie en toont ons hoe we ze best kunnen aanpakken, welke keuze ons het beste op weg helpt enz.
Ook al is de tarot niet oorspronkelijk bedoeld voor waarzeggerij, de kaarten zijn, met hun sterke symboliek, wel zeer geschikt om te gebruiken bij voorspellingen.
Wat de kaarten je vertellen verschaft je dus inzicht en kan je helpen bepaalde problemen te analyseren om zo een beter toekomstbeeld te krijgen… hou hierbij wel altijd in gedachte dat enkel JIJZELF  bepaalt hoe je omgaat met de gebeurtenissen in je leven en de kaarten je NIET vertellen wat je MOET doen. Het is aan jou of je er wel of niet iets mee doet, of je het oppakt of nog laat rusten.

Oorsprong van tarot

Waar het exact vandaan komt heeft men nooit kunnen achterhalen, er zijn meerdere theorieën over maar geen enkele biedt zekerheid.
*Er zijn aanwijzingen dat de tarot uit Egypte afkomstig is, omdat er in de 19e eeuw hiërogliefen zijn ontdekt die overeenkomsten vertoonden met de afbeeldingen op de tarotkaarten…
*De tarot zou in India ontstaan zijn en door zigeuners meegenomen zijn naar West-Europa…
*Weer anderen geloven dat de Tempeliers het spel hebben meegebracht, of zelfs uitgevonden, of dat een groep “wijze mannen” uit een geheim broederschap in Marokko de Tarot het licht deed zien.


Het eerste bewijsstuk van het bestaan van de tarot is een verbod op het gebruik ervan in 1367, in het Zwitserse Bern.
De Kerk was er namelijk van overtuigd dat het duivels was en moest worden uitgeroeid.Hij verbood het ‘prentenboek van de duivel’, hetgeen de populariteit van de tarot alleen maar ten goede kwam.
Een wijdverspreid gebruik van speelkaarten in Europa kan met enige zekerheid vanaf 1377 worden gesitueerd.
Pas nadat in 1781 Antoine Court de Gebelin in zijn boek Le Monde Primitif beweerde dat tarotkaarten “geheimen van de Egyptenaren” zouden bevatten, begon met Tarotkaarten te gebruiken voor het voorspellen van de toekomst.

Trek hier je Tarot kaart!

Ontdek meer van The Witches Way

Subscribe to get the latest posts to your email.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.